REVIEWS MARBLE & FEATHERS

Danish Reviews

Bogklubben Psyke og Sjæl: Musik til den nye tidsalder

Marble & Feathers er et smukt album med sensitive og vedkommende sange om det at være et spirituelt menneske på jorden. Den musikalske stil er en hybrid mellem traditionel new age-musik og moderne nordiske jazz/latin, og resultatet er musik, der både spreder vellyd, velvære og positive vibrationer.

At håndtere alle de aktiviteter og udfordringer, der hører til det at være menneske, er ikke altid en let opgave. Og det kan være endnu vanskeligere, når vi begynder at åbne for en dybere og mere spirituel side af os selv. Så kan der ofte opstå konflikt mellem vores indre visdom og den fysiske verdens til tider barske krav og forventninger. Dette er omdrejningspunktet i alle sangene på den inspirerende og iørefaldende cd Marble & Feathers: Hvad sker der, når noget så let som en fjer og så hårdt som marmor blandes? Når den fysiske og spirituelle dimension mødes og bliver ét?

Sangene er skabt til alle de situationer, hvor vi ønsker at bringe os i kontakt med den kraftfulde essens, som er vores sande jeg. Alle teksterne reflekterer over det at være menneske på jorden set ud fra et spirituelt perspektiv og understøtter denne guddommelige del af os, så vi kan udfolde vores fulde potentiale. Den musikalske stil er en hybrid mellem den traditionelle new age-musik og den moderne nordiske jazz/latin-genre, og resultatet er musik, der spreder både vellyd, velvære og positive vibrationer.

Jane Meldgaard (nu Ianneia) er kunstneren bag albummet, og hun kalder selv sangene for hverdagsmusik til den nye tidsalder. Det er musik, der kan sættes på til rengøringen, når du har gæster, når du danser, når du lukker øjnene og bare lytter og alle andre situationer, hvor du har brug for energi og healing. Der er fem medvirkende musikere, der spiller henholdsvis piano, bas, trommer, guitar og saxofon, samt vokal og kor. De spirituelle tekster, der synges på engelsk, står i den lille medfølgende booklet og giver i sig selv stof til eftertanke. Jane Meldgaards(nu Ianneia) intention har været at skabe musik, der styrker vores forbindelse til vores spirituelle selv, så vi kan stå stærke og fulde af mod i mødet med den fysiske verden. Og det er lykkes til fulde med dette smukke og vedkommende album.

English Reviews

Levi Hammock in www.empowerma.com

Artist: Jane Meldgaard (now Ianneia). Album: Marble & Feathers

Jane Meldgaard (now Ianneia) has a way of evoking such an ease of feeling. Her smooth, sweet sensibility captures an iridescent palette of beautiful colors and soft, serene tones. The album, Marble & Feathers, which initially drew inspiration from Meldgaard’s (now Ianneia) experiences in Greece, takes us on a journey of self-discovery and spiritual upliftment. Assisted by musicians that play so tastefully and with so much care and effortlessness, Meldgaard (now Ianneia) projects a relaxing and delicate atmosphere throughout every track.

After beginning the album with “Why Don’t You Dance”, a catchy song with a lighthearted vibe about realizing our power to let go of fear and unkindness towards others, Meldgaard (now Ianneia) treats us with the title track, a soothingly pensive song with charming lyrics:

“Marble
So solid it’s impossible to fall
Sensing
A gravity that’s anchoring the call
Holding me tight, it is
Rooting the light
Pledging my heart to the ground
And as I wish to drift away
It is making me stay
Leaving me restless and bound”

Meldgaard (now Ianneia) includes some great “evening jazz” style tracks like “They Say”, a song about choosing not to accept false words of discouragement, and “Isn’t It Great”, an enchanting piece with wistful melodies.
“I Choose” is another favorite of mine. With a sense of simplicity and gentleness, the song reminds us to choose to let go of struggles and live in a state of “ease and grace”.

I also recommend you check out “Mother Earth”, a beautiful and catchy song about the preciousness of our planet. Great for Earth Day!

Meldgaard (now Ianneia) has an elegant ability for songwriting. She imbues her music with incredible creativity and grace. With themes of self-realization and spiritual growth, and music of such serenity and inspiration, Marble & Feathers is a dulcet and empowering choice for anyone.

Ove Nørhave i Nordjyske: Smuk toer

5 ud af 6 stjerner

Efter den aldeles udmærkede, men vist nok ret oversete “Heart Choice” (2007) står nordjyske Jane Meldgaard (nu Ianneia) med en ny portion behageligt tilbagelænede og meget afbalancerede – men bestemt ikke kedelige! – nye sange et sted mellem krystalklar pop, vise og optræk til sidst-på-aftenen-jazz, godt bakket op af en kompetent trio bestående af Ole Sloth (piano), Peter Søvad (bas) og Martin Kollerup Sørensen (trommer). Umiddelbart kan selve stilen godt være svær at indfange og beskrive (Meldgaard (nu Ianneia) prøver selv med “comtemporary songs for spiritual beings in physical bodies”) – men det er vel nærmest noget i retning af fortællende og ikke så lidt malende jazz/pop, tilsat gode doser latinamerikanske rytmer (ikke mindst i den smukke, elegante, indtagende “Ups And Downs”), lige egnet til koncentrerede nærlyt og til at have kørende i baggrunden til at skabe og sprede en afslappet stemning.

Efter den uimodståelige opfordring “Why Don’t You Dance” går det løs med en af cd’ens mest umiddelbart fængende sange, titelnummeret om det evige spil mellem det lette og flygtige og det helt anderledes håndgribelige, og ikke alene “Ups And Downs”, men også sangen til døtrene,”Daughters”, sætter mærker på den gode måde. Båret af de opløftende ord:

“Don’t you let this earth life get you
don’t you dare to make you feel that you’re no good
don’t you ever doubt the light that shines so bright
from the truth you know so well og never misunderstood”.

Hele vejen igennem “Marble & Feathers” er Meldgaard (Ianneia) mere end almindeligt godt hjulpet af ikke bare trioen, men også gæstemusikere som Viggo Steincke (guitar) og Torben Nielsen (saxofon) for slet ikke at tale om de tidligere medsangere i vokaljazzkvartetten Five and Mellow, altså Anette Svendsen, Inge Brink Nielsen og Peter Søvad, som lægger herlige, fyldige kor til her og der. Ganske få steder har Meldgaards (nu Ianneia) indgang til den poppede jazz noget til fælles med Moonjam, når brdr. Kærså med venner minder mest om sideprojektet The Piano.
Desværre er Jane Meldgaard (nu Ianneia) oppe imod en lang stribe andre musikere med et væsentligt højere markedsføringsbudget – men hvis man bare selv for en kort stund viger væk fra hovedvejen, bliver man belønnet med “Marble & Feathers”.

30. november 2009. ove.noerhave@nordjyske.dk

Ove Nørhave in Nordjyske: Beautiful Sequel

Following the altogether excellent, but probably quite overlooked “Heart Choice” (2007), Jane Meldgaard (now Ianneia) is now ready with a new portion of pleasantly laid-back and very balanced songs, which are definitely not tiresome. The new songs can be placed somewhere between crystal-clear pop, ballad as well as approaching the end-of-the-night jazz, splendidly backed up by Ole Sloth (piano), Peter Søvad (bass), and Martin Kollerup Sørensen (drums). Offhand, the specific style can be difficult to capture and describe (Jane Meldgaard, now Ianneia, attempts to do so in the following manner “contemporary songs for spiritual beings in physical bodies”) – but it would probably be something similar to narrative and somewhat vivid jazz/pop added with good doses of Latin American rhythms (not to mention the beautiful, elegant, and enchanting “Ups and Downs”), which are suited both for attentive listening and as background music to create a relaxed atmosphere.

After the irresistible request “Why Don’t You Dance”, the CD presents one of the most catchy songs, the title track revolving around the eternal interplay between effortless and momentary, as well as the utterly tangible “Ups and Downs”, but the song dedicated to the daughters, “Daughters”, also leaves marks in the good way. Supported by the uplifting words:
“Don’t you let the earth life get you
don’t you dare to make you feel that you’re no good
don’t you ever doubt the light that shines to bright
from the truth you know so well and never misunderstood”.

Throughout “Marble & Feathers”, Meldgaard (now Ianneia) is exceptionally assisted, not merely by the trio, but also by guest musicians such as Viggo Steinke (guitar) and Torben Nielsen (saxophone); not to mention the former co-singers from the vocal jazz quartet, Five and Mellow, those being Anette Svendsen, Inge Brink Nielsen, and Peter Søvad, who contribute with delightful and rich chorus here and there. Meldgaard’s (now Ianneia) approach to the pop jazz only draws very few points of references to Moonjam, when the Kærså brothers with friends remind one of the secondary project, The Piano.

Unfortunately, Jane Meldgaard (now Ianneia is up against an array of musicians with a remarkably higher marketing budget – however, if you dare to step aside the main road, even just for a mere moment, you are rewarded with “Marble & Feathers”.

30. November 2009. ove.noerhave@nordjyske.dk